“ ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္မယ့္လမ္းနဲ႔ ကြ် ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္ ” The 88 Generatio n – Public Relation

The 88 Generation – Public Relation

“ ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္မယ့္လမ္းနဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္ ”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ယုံၾကည္ရာကုိ ရုိးရုိးသားသား
ခုိင္ခုိင္မာမာ ကုိင္စြဲရင္းဆက္လက္ခ်ီတက္ပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕
ကုိယ္က်ဳိ…းစီးပြားအတြက္ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေပးကမ္း
ေထာက္ပံ့မွဳကုိမွလက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ထာ၀ရ
ရပ္တည္ခ်က္ပါ။တစ္နည္းဆုိရရင္ ကုိယ္ယုံၾကည္ရာကုိ သတၱိရွိရွိ
ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊
တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ခ်ည္ေႏွာင္မွဳကိုမွလက္မခံပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
အဖြဲ႕ဟာ လြတ္လပ္စြာနဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနရင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕
ေရွ႕ဆက္ရပ္တည္ဖုိ႔ ခက္ခဲလာရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔
အတူ ဒုကၡသုကၡေတြခံလာခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မိသားစု၀င္ေတြဆီက
ေတာင္းစားပါမယ္။ မိသားစု၀င္ေတြက မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိရင္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေပၚ ယုံၾကည္ေလးစားတဲ့ မိဘျပည္သူေတြဆီက
ေတာင္းစားပါ့မယ္။ ဘာမွစားစရာမရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ အငတ္ခံျပီး
ကုိယ္ယုံၾကည္ရာကုိ ဆက္လုပ္ပါမယ္။ ေထာင္က်တာ၊ ေသတာဟာ
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဆန္းတဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ဂုဏ္ေတြ၊ ရာထူးေတြ၊
ေငြေၾကးေတြဟာ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ယွဥ္လုိက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဖ၀ါး
ေအာက္က ေျမမွုန္႔မွ်တာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္တဲ့
ပုိင္ဆုိင္မွဳဆုိလုိ႔ “ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မွဳရယ္၊ ယုံၾကည္မွဳ”ရယ္ပဲ ရွိပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထုအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စြမ္းေဆာင္
ႏုိင္သမွ် ဆက္လက္ခ်ီတက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

– ( စေနေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – တစ္ပါတ္အတြင္း အျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးျခင္း – ၂ မွ )

– လူထုဆက္ဆံေရး႒ာန –
( ၈၈-မ်ဳိးဆက္-ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း )
Email : pr@the88generation.org
www.facebook.com/the88gen.pr
ဖုန္း – ၀၁ – ၅၆၅၉၁၉ ၊ ၀၉-၇၃၀-၈၁၇၀၁

https://www.facebook.com/the88gen.pr?hc_location=stream

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: