သမၼတ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၈ ပါတ ီ ေတြ႕ဆံုပြဲမွ မွတ္တမ္းရသေလာက္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္သူ ေနမ်ိဳးေ၀ ဥ ကၠဌ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးပါတီ

Nay Wai

2 hours ago

သမၼတ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲမွ မွတ္တမ္းရသေလာက္
(၁)
၅ – ၅ – ၂၀၁၃ က္ေန႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၈ ပါတီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ
ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေၿပာႀကားခ်က္ မ်ား
ဒီေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ထူးၿခားတာကေတာ့ သမၼတ ကစၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး နဲ႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၿပာဆိုႀကတာၿဖစ…္ပါတယ္ ။ ေနရာကေတာ့ သမၼတ ရဲ႕ လယ္ေတာအိမ္မွာပါ ။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ
က်ေနာ္ကပဲ စၿပီးဖြင့္လိုက္ပါမယ္ ။ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ထားတာေတြကိုေၿပာပါမယ္ – – –
ပါတီအသီးသီး နဲ႔႔ မေတြ႕ရတာလည္းႀကာပါၿပီ အခုလိုေတြ႕ရေတာ့ ၀မ္းေၿမာက္ပါတယ္ ။ ပါတီအသီးသီးက တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာ လန္းၿဖာပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္းႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္ ။
ဒီမိုကေရစီ ခရီးလည္း ၂ ႏွစ္ၿပည့္ခဲ့ပါၿပီ ။ ၂ ႏွစ္ဆိုေတာ့ ႏုနယ္လွပါေသးတယ္ ။ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ကာစကေလးတစ္ေယာက္လို စိမ္ေခၚမႈေတြႀကားမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတာပါဘဲ ။
အရင္တံုးကလည္း ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးလွပါတယ္ ။ ဒီ ၂ ႏွစ္မွာ စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ႔ က်င့္သံုးရင္း ႏိုင္ငံေရးအေၿပာင္းအလဲ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးေတြကို ၿပဳလုပ္လာရင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံၿဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ ။
ေဆာင္ရြက္ရမဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း အစိုးရတစ္ရပ္နဲ႕သာမရပါဘူး ။ ပါတီေတြ ၊ အင္အားစုေတြ ၊ လႊတ္ေတာ္ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ တပ္ နဲ႔ ၿပည္သူ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လို႔ ထိုက္သင့္တဲ့ရလာဒ္ေကာင္းေတြရလာတာပါ ။
အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး / လူမႈေရး ရွင္သန္မႈ အခက္အခဲေတြ စိန္ေခၚမႈေတြလည္းရွိပါတယ္ ။
ပြင့္လ င္းလာတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစံုကိုလည္း ရွာေဖြလာႀကပါတယ္ ။
ဒီႏိုင္ငံဟာ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာတင္ စတိတ္ေဘလ္ဒင္ – ေနးရွင္းေဘလ္ဒင္ – ပိစ္ေဘလ္ဒင္ – ( State Building , Nation Building , Peace Building ) သံုးမ်ိဳးကိုတစ္ၿပိဳင္နက္လုပ္ေနရတဲ့အခ်ိန္လည္းၿဖစ္ပါတယ္ ။
အမ်ိဳးသားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ နယူးၿမန္မာ – ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔
လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ တန္းတူရည္တူယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ေပၚထြန္းဖို႔ အမ်ိဳးသားေရးပန္းတိုင္တစ္ခု ကို ေရွးရႈၿပီး အားနည္းခ်က္ေတြၿပဳၿပင္ – စိန္ေခၚမႈေတြကိုေက်ာ္ၿဖတ္ ဖို႔
က်န္တာေတြကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ေၿပာတာေတြ နားေထာင္သြားပါ့မယ္ ။
(၂ ) ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရဘဲတိုင္းၿပည္တိုးတက္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ဘူး ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အခါႀကီးသင့္ပါၿပီ ။
ဒီအခ်ိန္မွမရရင္ ေနာင္အႏွစ္ (၂၀) ၿပန္ႀကိဳးစားေနရမယ္ ။
ဖြဲ႕စည္းပံုကိုၿပင္ဆင္ဖို႔ – ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ တာ၀န္ေတြခြဲေ၀ဖို႔ – တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈနဲ႔
တာ၀န္ခြဲေ၀မႈေတြတိုးတက္ဖို႔ လို ပါတယ္ ။
ေတာင္သူေတြလယ္ယာေၿမမွတ္ပံုတင္ဖို႔ ခက္ခဲေနေသးပါတယ္ ။
(၃) ဦးခြန္ထြန္းဦး ရွမ္းေၿမာက္မွာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးေတာ့ သူတို႔ကတိုက္ဖို႔ မစဥ္းစားပါဘူး လာတိုက္ရင္ေတာ့ ေၿပးစရာမရွိလို႔ၿပန္တိုက္ရမွာပါတဲ့
၂၀၁၂ ကလည္းေၿပာင္းခိုင္းတယ္ အခုလည္းေၿပာင္းခိုင္းတယ္
မိုးတြင္းေရာက္ေတာ့မယ္ စစ္ထိုးရင္ အားးလံုးအခက္အခဲေတြၿဖစ္ကုန္မယ္ ။
“ ၀ ” “ KIA” “ ရခိုင္” “ ရွမ္းနီ ” တည္ၿငိမ္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္ ။
ႏိုင္ငံမဲ့တိုင္းရင္းသားေတြမၿဖစ္ေစလိုပါဘူး ။
နယ္စပ္ေဒသ က တိုင္းရင္းသားေတြ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို အားကိုးေနရတာမ်ိဳးမၿဖစ္ေစလိုပါဘူး ။
(၄) ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း – တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေတြရဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို
ဗဟိုအစိုးရက တိုးၿမွင့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။
ဥပမာ – သစ္မာတန္ခ်ိန္တစ္သိန္း ေက်ာ္ ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ေပးတာမွာ
ရွမ္းၿပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ မသိရပါဘူး ။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ၿပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔ဆိုတာမ်ိဳးကိုေတာ့ ရွမ္းၿပည္နယ္အစိုးရက တာ၀န္ယူရမွာပါ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမန္ၿမန္ရဖို႔ ဗဟိုအစိုးရက ဦးေဆာင္ေပးဖို႔တိုက္တြန္းပါတယ္ ။ အမေတာ္ေႀကး ေခ်းေငြကိစၥမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ ၁၅ ၿမဳိ႕နယ္ကို ၅.၅ ဘီလီယံရၿပီး က်န္ၿမိဳ႔နယ္ ၄၀ မွာ ၁.၅ ဘီလီယံ ဆိုေတာ့အရနည္းပါတယ္ ။
(၅) ကိုငယ္ပီး – ၿပည္ေထာင္စုုအဆင့္ကိုပီပီၿပင္ၿပင္ၿမင္ခ်င္ပါတယ္ ။
ဘာသာေရးဘတ္ဂ်က္ေတြကိုလည္း မွ်မွ်တတ ၿဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္
(၆) ဦးေစာသိန္းေအာင္ – ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြက ရံပံုေငြမေလာက္လို႔ ေဒသခံေတြဆီမွာ ေကာက္ခံမႈေတြဟာ မေႀကမလည္ၿဖစ္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအထိ ထိခိုက္ပတ္သက္ပါတယ္ ။
DKBA နဲ႕ BGS ေတြ သင့္ၿမတ္ဖို႔
ေက်း၇ြာေတြမွာ တပ္သိမ္းလယ္ေၿမေတြၿပန္လည္ေတာင္းခံတဲ့အခါ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈအခ်ိဳ႕ပါ ေတြ႕ရ ပါတယ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။
(၇) ဦးေစာထြန္းေအာင္ၿမင့္ – စတိတ္ေဘလ္ဒင္ နဲ႔ ေနးရွင္းေဘလ္ဒင္ ႏွစ္ခုဟာ ပိစ္ေဘလ္ဒင္မွာ အေၿခခံပါတယ္ ။
ဒီအခ်ိန္ၿငိမ္းခ်မ္းမွၿဖစ္မယ္ ။
ဒုတိယယအခ်က္အေနနဲ႔ မိတၳီလာ နဲ႔ ဥကၠံကိစၥေတြမွာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ အၿမင္မလွပါဘူး ။
ဘာသာေရးပိုင္းက ၀ိုင္းၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္ ။
တတိယအခ်က္ကေတာ့ ပါတီငယ္ေလးေတြ လုပ္ခ်င္သေလာက္ လုပ္ဖို႔ အခက္အခဲေလးေတြရွိပါ တယ္ ။ ရံပံုေငြအခက္အခဲေတြရွိေနေတာ့ ၿမင္ထားတာေလးေတြကို လုပ္ဖို႔ကိုင္ဖို႔ ခက္ခ ဲေစပါတယ္ ။
တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။
(၈) ရခိုင္ဒီမိုကေရစီပါတီ – တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႕ပါဘဲ ။ ရခိုင္အပါအ၀င္ အၿခားေဒသေတြမွာ စၿပီးၿဖစ္တာနဲ႔ အေရးယူႏိုင္ဖို႔
ရခိုင္မွာ သူတို႔အေၿပာအရ ( ရိုဟင္ဂ်ာ ) ၿပည္ပမွာ ပါကစၥတန္အစၥလာမ္မစ္ရိုဟင္ဂ်ာလန္း လို႕ သံုးႏႈန္းတာ ေႀကညာၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတြရွိလာတာ – ၿပည္တြင္းက ပါလီမန္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာရွိလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းေမးတဲ့အမတ္ေတြရွိလာၿပီး မရွိဘူးၿင္းတာေတာင္ စာမဖတ္ေပမဖတ္ ၀န္ႀကီးလို႕ ေၿပာဆိုၿပီး တံု႕ၿပန္တာ အတြင္းအၿပင္ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္တာ အပ္နဲ႔ထြင္ရမဲ့ကိစၥ ေပါက္စိန္နျ႔မေပါက္ရေလေအာင္ ပထမအဆင့္နဲ႔တင္အေရးယူရပါလိမ့္မယ္ ။
ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွာေတာင္ လူမ်ိဳးရိုဟင္ဂ်ာဆိုရင္ဖမ္းခဲ့ပါတယ္ ။
(((( အဲဒီအခ်ိန္မွာ သမၼတက ရယ္လွ်က္ အခု ခင္ဗ်ားကဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာ လို႕သံုးႏႈန္းေတာ့ ခင္ဗ်ားကို အရင္ဖမ္းရမယ္ ))) လို႔ ေၿပာပါတယ္ – စကားခ်ပ္
(၉) ဦးေကာင္းၿမင့္ထြဋ္ – လက္ပေတာင္းေတာင္ၿပႆနာဟာကြန္ၿမဴနစ္ေဟာင္းေတြရဲ႔လက္ရာ လို႔ က်ေနာ္တို႔ပါတီကသံုးသပ္ထားပါတယ္ ။ က်ေနာ္နဲ႔လည္းရင္းႏွီးပါတယ္ ။ အဲဒီကေခါင္းေဆာင္ေတြကို ကပ္ပစတီၿမွင့္တင္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ။
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔လည္း အခုလိုမ်ိဳးရင္းႏွီးခြင့္ရခ်င္ပါတယ္ ။
မုစ္လင္မ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႔ က်ေနာ့္ကိုလာေရာက္ေတြ႕ဆံုတာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္ ။
ေထာင္န ဲ႔ခ်ီေနတဲ့ မုစ္လင္မ္ထု ကလည္း ထိတ္လန္႔ေနတာ၇ွိပါတယ္
သူတို႔ေတြႀကားညွပ္မခံခ်င္ႀကပါဘူး ။ သမၼတကိုၿဖိဳဖို႔ေထာင္ထြက္ေတြကခ်ေနတယ္လို႔ၿမင္ပါတယ္ ။
အခင္းၿဖစ္တဲ့ေဒသေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုေစလႊတ္ၿပီး သြားေရာက္ေၿပာဆိုေဖ်ာင့္ဖ်ေစခ်င္ပါ
တယ္ ။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကပိုၿပီးအေၿပာေကာင္းပါတယ္ ။
(၁၀) ဦးေနမ်ိဳးေ၀ – စတိတ္ေဘ္လ္ဒင္း ေနးရွင္းေဘလ္ဒင္ ပိစ္ေဘလ္ဒင္ သံုးမ်ိဳးကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ေနာင္ေတာ္ ဦးရီးေတာ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြေၿပာသြားတာ ေတာ္ေတာ္ ေလးၿပည့္စံုေတာ့ က်ေနာ္က စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္ ကေန ခ်ဥ္းကပ္ၿပပါမယ္ ။
က်ေနာ္ေၿပာတဲ့အခါ ဥပမာေလးေတြေပးပါ့မယ္
(ဥပမာ – ၁) က “၀”ကိစၥပါ ။ “၀” တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ၿမန္မာဘက္ကို ယိမ္းေနလား တရုပ္ ဘက္ကိုယိမ္းခ်င္လားဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္ အဲဒါနျ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒါၿပီးရင္ ၀န္ႀကီးဦးစိုးသိမ္း ကို က်ေနာ္ “၀” နယ္မွာ ေရးထားတဲ့ စာတမ္းေလ း ေပးခဲ့ပါမယ္ ။
(ဥပမာ -၂) မုစ္လင္ကိစၥ ကုရ္အာန္က်မ္းကိစၥပါ – – ရခိုင္ မိတၳီလာ ဥကၠံ ကိစၥေတြ – ဒီကိစၥက လူမ်ိဳးေရး မဟုတ္ပါဘူး ဘာသာေရး အေၿခခံပါတယ္ ။ ဟိႏၵဴ ကုလားေတြနဲ႔ၿပႆနာမၿဖစ္ပါဘူး ။
ကုရ္အာန္က်မ္းကိုလည္း စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃၀ က်ေနာ္အစံုဖတ္ၿပီးပါၿပီ – ဘာသာၿပန္သူေတြက အလ္ဟားအလႅာမက္ ဃာဇီမုဟမဒ္ဟာရွင္ မကၠဆူအမခါန္း ဆိုတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြပါ က်ေနာ္ နဲနဲဖတ္ၿပပါ့ မယ္ ။ ရဟူဒီ၊ခရိယာန္ဓမၼဆရာမ်ားသည္လည္းေကာင္း ဘုန္းႀကီးရဟန္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း လူတို႔၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို မတရားေသာနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ စားသံုးႀကကုန္၏ — ဒါမ်ိဳးက ဘာသာၿခားေတြနဲ႔ မုစ္လင္မ္ေတြပဋိပကၡ ၿဖစ္ေစတဲ့ စာပိုဒ္ပါ ။
ေနာက္တခါ – မိမိတို႔၏၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းအသက္ဇီ၀ိန္မ်ားၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ၿခင္းကို ၿပဳႀကေလကုန္ ။
ေနာက္တခု – ယခုေသာ္ အသင္တို႔သည္ ကာဖိရ္ေသြဖီ ၿငင္းပယ္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ေတြ႕ႀကေသာအခါ လည္ဂုတ္မ်ားကိုခုတ္ၿဖတ္ႀကေလကုန္ –
အဲဒီမွာ မုစ္လင္မ္ဆိုတာ အလႅာဟ္ရွင္ၿမတ္ရဲ႕ အမိန္႔ကို ယံုႀကည္နာခံသူ ကာဖိရ္ဆိုတာ အလႅာဟ္ရွင္ၿမတ္အမိန္႔ကိုေသြဖီၿငင္းဆန္သူ မုနာဖစ္က္ ဆိုတာကေတာ့ မုစ္လင္မ္အေယာင္ေဆာင္ ကိုေၿပာတာပါ
ဒါမ်ိဳးစာေပကို ထည့္သြင္းသင္ႀကားခြင့္ပိတ္ပင္ဖို႔လိုပါတယ္ ။ ဒါမ်ိဳးသင္ႀကားခြင့္ရတဲ့ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ မုန္းတီးစိတ္ေတြ ၿဖစ္လာေစပါတယ္ ။
( ဥမာ – ၃ ) လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥ မွာလည္း ဆူပူလံႈ႕ေဆာ္တဲ့ လူေတြေႀကာင့္လို႔ မၿမင္သင့္ပါဘူး ။ မီးရိႈ႕တဲ့သူေတြေႀကာင့္မီးေလာင္ရတယ္လို႔မၿမင္သင့္ပါဘူ း ။ ေလာင္စာေႀကာင့္ၿမင္သင့္ပါတယ္ ။ ကြန္ကရိေတြ သံေခ်ာင္းေတြကို မီးရိႈ႕ႀကည့္ပါမေလာင္ပါဘူး ။ သစ္သားေတြ ေကာက္ရိုးေတြကို မီးရိႈ႕ရင္ေလာင္ပါတယ္ ။
မီးေလာင္ေစတဲ့ေလာင္စာကိုလည္းၿငိမ္းသတ္ရပါမယ္ ။
တရုတ္ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေလ်ာ္ေႀကးကိုႀကည့္ပါ ေတာၿခံဳအံုႀကားမွာေတာင္ တစ္ဧကကို သိန္း ၅၀ ေလာက္ရပါတယ္ ။ ပိုက္လိုင္းၿမွဳပ္ၿပီးရင္လယ္ၿပန္စိုက္လို႔ရပါတယ္ ။
လက္ပေတာင္းမွာက်ေတာ့ လံုး၀အရွင္းဖယ္ရွားေပးရတာကို ၅ သိန္းနဲ႔ အဆင္မေၿပပါဘူး ေၿမအစားၿပန္ေပးရင္ေပးပါ ႏို႔မဟုတ္ရင္ သိန္း ၅၀ ေလာက္ ေပးေလ်ာ္သင့္ပါတယ္ ။
ႀကည့္ၿမင္တိုင္တို႔ စမ္းေခ်ာင္းတို႔ေလာက္က အေတာ္ ဆံုးး ဆံသဆရာေတြ ၀ပ္ေရွာ့ဆရာေတြကို ဆည္တည္းရြာသစ္တို႔ ၀က္ေမွး၇ြာသစ္တို႔ကို ပို႔ႀကည့္ပါ ထမင္းငတ္ႏိုင္ပါတယ္ ။
ေဒသခံေတာသားေတြဟာ အလုပ္ေၿပာင္းဖို႔ အေတာ္ ဆံုးဆံသဆရာ ၀ပ္ေရွာ့ဆရာမဟုတ္ပါဘူး ပိုက္ခက္ပါတယ္ ။

( ဥပမာ – ၄ ) ႏိုုင္ငံလံုးခ်ီေၿမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥေတြမွာ အခ်ိဳ႕က ေၿပာပါတယ္ – အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္မွာ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာေတြကို အစိုးရသစ္က ကာဗာေပးရမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥပါ ။ အခုက်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရွိထားတာက အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေတြကိုပါေက်ာ္လြန္ေဖာက္ဖ်က္ၿပီးလုပ္ကိုင္ထားတာပါ ။ ေတာင္သူေတြလက္ထဲမွာ ၄၈၀၀၀၀ တန္ေၿမတိုင္းတဲ့ ဂ်ီပီအက္စ္ စက္ေတြ၀ယ္ထားၿပီး တိုင္းထြာေနႀကလို႔ေတာင္သူေတြသိကုန္ပါၿပီ ။
ဒါ့ေႀကာင့္ စနစ္တက် ၿပန္လည္တိုင္းထြာရင္မိပါလိမ့္မယ္ ။
စက္ကရိယာမရွိရင္ ေတာင္သူေတြက ကူညီႏိုင္ပါတယ္ ။
( ဥပမာ – ၅ ) ဖြဲ႕စည္းပံု ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ေရးကိစၥကေတာ့ – ဖြဲ႕စည္းပံု ပါ ဥပေဒၿပဳဇယား(၁) က ကိစၥ အခ်ိဳ႔ကို ဇယား (၂) ကို ေရႊ႕ရင္ အေတာ္အတန္ ေၿပလည္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အေသးစိတ္လည္း အႀကံေပးပါဦးမယ္ ။
(ဥပမာ – ၆ ) ဖိအားေပးေၿဖရွင္းတဲ့နည္းအစား မက္လံုးေပးေၿဖရွင္းတဲ့နည္းကို ကိစၥတိုင္းမွာ စဥ္းစားေစလိုပါတယ္ ။
( ဥပမာ – ၇ ) ရပ္ေက်းနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြရဲ႔ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ဘယ္လိုမွတိုင္တန္းမရေတာ့တဲ့အခါ စိတ္ရူးေပါက္ေတြးၿပီး လူသတ္ဂိုဏ္းဖြဲ႕ရွင္းရမလားေတာင္ ၿဖစ္ကုန္ေစပါတယ္ ။ ေအာက္ေခ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ အစိုးရကို ထိခိုက္ေစပါတယ္ ။

(၁၁) ေကာ္မ၇ွင္ဥကၠဌႀကီးဦးတင္ေအး – ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ ပါတီမွတ္ပံုလာတင္ရင္မေပးပါဘူး ။
ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္ေယာက္ ပါတီမွာရွိရင္ ထုတ္ခိုင္းပါမယ္ ။
မထုတ္ပယ္ရင္ ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းခိုင္းပါမယ္ ။

(၁၂) သမၼတႀကီး ၿပန္လည္ ေဆြးေႏြးၿခင္း – ( မွတ္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀းေဆြးေႏြးပါတယ္ ထူးၿခားခ်က္မ်ားကိုသာ တင္ၿပပါမည္ )
– ေနပူခံၿပီး ဘယ္သူမွဆႏၵမၿပခ်င္ဘူး ထမင္းငတ္လို႔ ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာကို လက္ခံတယ္
– ဘယ္သူမွ ( ႏွစ္ဘက္ ) ေသနတ္အေလးႀကီးထမ္းၿပီး လမ္းမေလွ်ာက္ခ်င္ဘူး တုတ္ေကာက္ေလးကိုင္ၿပီး စတိုင္နဲ႕လမ္းေလွ်ာက္ခ်င္တယ္ ဆိုတာ လက္ခံ
– စီးပြါးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ အရင္းအႏွီး / နည္းပညာ နဲ႔ / လူ႕စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ လူ…႕စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ကို ေလ့က်င့္ေပးလို႕ရတယ္
– ၿပည္ပက ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈေတြလာဖို႔အရာမွ အခက္အခဲရွိတယ္ သူတို႔က ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုခ်စ္လို႔လာမွာမဟုတ္ဘူး – အက်ိဳးအၿမတ္ / အကာအကြယ္ / အာမခံ ဒါေတြတြက္လာမယ္
– ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း G To G လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေမလလယ္မွာ လုပ္မယ္
– ကုန္ႀကမ္းအတိုင္းေရာင္းခ်တာေတြအစား တန္ဖိုးၿမွင့္ထုတ္ကုန္အထိ ထုတ္လုပ္မယ္
– အေသးစား နဲ႕ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈေတြ အားေပးမယ္
– အမ်ားႀကီးမလုပ္ႏိုင္ေတာင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းခ်ခဲ့ခ်င္တယ္ ။ ခ်ခဲ့ႏိုင္ရင္ေက်နပ္တယ္ ။

အခမ္းအနားအၿပီး – အလြတ္တမ္းမ်ား –
ဦးစိုးသိန္း – အားလံုးကို ေသခ်ာမွတ္သားထားၿပီး မႀကာမီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ –
သမၼတႀကီး သေဘာထား တိုက္ရိုက္လႊင့္ဦးမည္ မႀကာမီေမွ်ာ္ – –

ေရးသားမွတ္တမ္းတင္သူ
ေနမ်ိဳးေ၀
ဥကၠဌ
မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

https://www.facebook.com/naymyowai?sk=wall
Photo: သမၼတ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲမွ မွတ္တမ္းရသေလာက္ (၁) ၅ - ၅ - ၂၀၁၃ က္ေန႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၈ ပါတီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေၿပာႀကားခ်က္ မ်ား ဒီေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ထူးၿခားတာကေတာ့ သမၼတ ကစၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး နဲ႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၿပာဆိုႀကတာၿဖစ္ပါတယ္ ။ ေနရာကေတာ့ သမၼတ ရဲ႕ လယ္ေတာအိမ္မွာပါ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ က်ေနာ္ကပဲ စၿပီးဖြင့္လိုက္ပါမယ္ ။ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ထားတာေတြကိုေၿပာပါမယ္ - - - ပါတီအသီးသီး နဲ႔႔ မေတြ႕ရတာလည္းႀကာပါၿပီ အခုလိုေတြ႕ရေတာ့ ၀မ္းေၿမာက္ပါတယ္ ။ ပါတီအသီးသီးက တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာ လန္းၿဖာပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္းႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္ ။ ဒီမိုကေရစီ ခရီးလည္း ၂ ႏွစ္ၿပည့္ခဲ့ပါၿပီ ။ ၂ ႏွစ္ဆိုေတာ့ ႏုနယ္လွပါေသးတယ္ ။ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ကာစကေလးတစ္ေယာက္လို စိမ္ေခၚမႈေတြႀကားမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတာပါဘဲ ။ အရင္တံုးကလည္း ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးလွပါတယ္ ။ ဒီ ၂ ႏွစ္မွာ စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ႔ က်င့္သံုးရင္း ႏိုင္ငံေရးအေၿပာင္းအလဲ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးေတြကို ၿပဳလုပ္လာရင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံၿဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ ။ ေဆာင္ရြက္ရမဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း အစိုးရတစ္ရပ္နဲ႕သာမရပါဘူး ။ ပါတီေတြ ၊ အင္အားစုေတြ ၊ လႊတ္ေတာ္ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ တပ္ နဲ႔ ၿပည္သူ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လို႔ ထိုက္သင့္တဲ့ရလာဒ္ေကာင္းေတြရလာတာပါ ။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး / လူမႈေရး ရွင္သန္မႈ အခက္အခဲေတြ စိန္ေခၚမႈေတြလည္းရွိပါတယ္ ။ ပြင့္လ င္းလာတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစံုကိုလည္း ရွာေဖြလာႀကပါတယ္ ။ ဒီႏိုင္ငံဟာ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာတင္ စတိတ္ေဘလ္ဒင္ - ေနးရွင္းေဘလ္ဒင္ - ပိစ္ေဘလ္ဒင္ - ( State Building , Nation Building , Peace Building ) သံုးမ်ိဳးကိုတစ္ၿပိဳင္နက္လုပ္ေနရတဲ့အခ်ိန္လည္းၿဖစ္ပါတယ္ ။ အမ်ိဳးသားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ နယူးၿမန္မာ - ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ တန္းတူရည္တူယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ေပၚထြန္းဖို႔ အမ်ိဳးသားေရးပန္းတိုင္တစ္ခု ကို ေရွးရႈၿပီး အားနည္းခ်က္ေတြၿပဳၿပင္ - စိန္ေခၚမႈေတြကိုေက်ာ္ၿဖတ္ ဖို႔ က်န္တာေတြကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ေၿပာတာေတြ နားေထာင္သြားပါ့မယ္ ။ (၂ ) ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရဘဲတိုင္းၿပည္တိုးတက္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ဘူး ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အခါႀကီးသင့္ပါၿပီ ။ ဒီအခ်ိန္မွမရရင္ ေနာင္အႏွစ္ (၂၀) ၿပန္ႀကိဳးစားေနရမယ္ ။ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုၿပင္ဆင္ဖို႔ - ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ တာ၀န္ေတြခြဲေ၀ဖို႔ - တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈနဲ႔ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈေတြတိုးတက္ဖို႔ လို ပါတယ္ ။ ေတာင္သူေတြလယ္ယာေၿမမွတ္ပံုတင္ဖို႔ ခက္ခဲေနေသးပါတယ္ ။ (၃) ဦးခြန္ထြန္းဦး ရွမ္းေၿမာက္မွာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးေတာ့ သူတို႔ကတိုက္ဖို႔ မစဥ္းစားပါဘူး လာတိုက္ရင္ေတာ့ ေၿပးစရာမရွိလို႔ၿပန္တိုက္ရမွာပါတဲ့ ၂၀၁၂ ကလည္းေၿပာင္းခိုင္းတယ္ အခုလည္းေၿပာင္းခိုင္းတယ္ မိုးတြင္းေရာက္ေတာ့မယ္ စစ္ထိုးရင္ အားးလံုးအခက္အခဲေတြၿဖစ္ကုန္မယ္ ။ “ ၀ ” “ KIA” “ ရခိုင္” “ ရွမ္းနီ ” တည္ၿငိမ္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံမဲ့တိုင္းရင္းသားေတြမၿဖစ္ေစလိုပါဘူး ။ နယ္စပ္ေဒသ က တိုင္းရင္းသားေတြ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို အားကိုးေနရတာမ်ိဳးမၿဖစ္ေစလိုပါဘူး ။ (၄) ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း - တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေတြရဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ဗဟိုအစိုးရက တိုးၿမွင့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။ ဥပမာ - သစ္မာတန္ခ်ိန္တစ္သိန္း ေက်ာ္ ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ေပးတာမွာ ရွမ္းၿပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ မသိရပါဘူး ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ၿပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔ဆိုတာမ်ိဳးကိုေတာ့ ရွမ္းၿပည္နယ္အစိုးရက တာ၀န္ယူရမွာပါ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမန္ၿမန္ရဖို႔ ဗဟိုအစိုးရက ဦးေဆာင္ေပးဖို႔တိုက္တြန္းပါတယ္ ။ အမေတာ္ေႀကး ေခ်းေငြကိစၥမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ ၁၅ ၿမဳိ႕နယ္ကို ၅.၅ ဘီလီယံရၿပီး က်န္ၿမိဳ႔နယ္ ၄၀ မွာ ၁.၅ ဘီလီယံ ဆိုေတာ့အရနည္းပါတယ္ ။ (၅) ကိုငယ္ပီး - ၿပည္ေထာင္စုုအဆင့္ကိုပီပီၿပင္ၿပင္ၿမင္ခ်င္ပါတယ္ ။ ဘာသာေရးဘတ္ဂ်က္ေတြကိုလည္း မွ်မွ်တတ ၿဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္ (၆) ဦးေစာသိန္းေအာင္ - ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြက ရံပံုေငြမေလာက္လို႔ ေဒသခံေတြဆီမွာ ေကာက္ခံမႈေတြဟာ မေႀကမလည္ၿဖစ္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအထိ ထိခိုက္ပတ္သက္ပါတယ္ ။ DKBA နဲ႕ BGS ေတြ သင့္ၿမတ္ဖို႔ ေက်း၇ြာေတြမွာ တပ္သိမ္းလယ္ေၿမေတြၿပန္လည္ေတာင္းခံတဲ့အခါ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈအခ်ိဳ႕ပါ ေတြ႕ရ ပါတယ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။ (၇) ဦးေစာထြန္းေအာင္ၿမင့္ - စတိတ္ေဘလ္ဒင္ နဲ႔ ေနးရွင္းေဘလ္ဒင္ ႏွစ္ခုဟာ ပိစ္ေဘလ္ဒင္မွာ အေၿခခံပါတယ္ ။ ဒီအခ်ိန္ၿငိမ္းခ်မ္းမွၿဖစ္မယ္ ။ ဒုတိယယအခ်က္အေနနဲ႔ မိတၳီလာ နဲ႔ ဥကၠံကိစၥေတြမွာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ အၿမင္မလွပါဘူး ။ ဘာသာေရးပိုင္းက ၀ိုင္းၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္ ။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ပါတီငယ္ေလးေတြ လုပ္ခ်င္သေလာက္ လုပ္ဖို႔ အခက္အခဲေလးေတြရွိပါ တယ္ ။ ရံပံုေငြအခက္အခဲေတြရွိေနေတာ့ ၿမင္ထားတာေလးေတြကို လုပ္ဖို႔ကိုင္ဖို႔ ခက္ခ ဲေစပါတယ္ ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။ (၈) ရခိုင္ဒီမိုကေရစီပါတီ - တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႕ပါဘဲ ။ ရခိုင္အပါအ၀င္ အၿခားေဒသေတြမွာ စၿပီးၿဖစ္တာနဲ႔ အေရးယူႏိုင္ဖို႔ ရခိုင္မွာ သူတို႔အေၿပာအရ ( ရိုဟင္ဂ်ာ ) ၿပည္ပမွာ ပါကစၥတန္အစၥလာမ္မစ္ရိုဟင္ဂ်ာလန္း လို႕ သံုးႏႈန္းတာ ေႀကညာၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတြရွိလာတာ - ၿပည္တြင္းက ပါလီမန္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာရွိလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းေမးတဲ့အမတ္ေတြရွိလာၿပီး မရွိဘူးၿင္းတာေတာင္ စာမဖတ္ေပမဖတ္ ၀န္ႀကီးလို႕ ေၿပာဆိုၿပီး တံု႕ၿပန္တာ အတြင္းအၿပင္ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္တာ အပ္နဲ႔ထြင္ရမဲ့ကိစၥ ေပါက္စိန္နျ႔မေပါက္ရေလေအာင္ ပထမအဆင့္နဲ႔တင္အေရးယူရပါလိမ့္မယ္ ။ ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွာေတာင္ လူမ်ိဳးရိုဟင္ဂ်ာဆိုရင္ဖမ္းခဲ့ပါတယ္ ။ (((( အဲဒီအခ်ိန္မွာ သမၼတက ရယ္လွ်က္ အခု ခင္ဗ်ားကဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာ လို႕သံုးႏႈန္းေတာ့ ခင္ဗ်ားကို အရင္ဖမ္းရမယ္ ))) လို႔ ေၿပာပါတယ္ - စကားခ်ပ္ (၉) ဦးေကာင္းၿမင့္ထြဋ္ - လက္ပေတာင္းေတာင္ၿပႆနာဟာကြန္ၿမဴနစ္ေဟာင္းေတြရဲ႔လက္ရာ လို႔ က်ေနာ္တို႔ပါတီကသံုးသပ္ထားပါတယ္ ။ က်ေနာ္နဲ႔လည္းရင္းႏွီးပါတယ္ ။ အဲဒီကေခါင္းေဆာင္ေတြကို ကပ္ပစတီၿမွင့္တင္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔လည္း အခုလိုမ်ိဳးရင္းႏွီးခြင့္ရခ်င္ပါတယ္ ။ မုစ္လင္မ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႔ က်ေနာ့္ကိုလာေရာက္ေတြ႕ဆံုတာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္ ။ ေထာင္န ဲ႔ခ်ီေနတဲ့ မုစ္လင္မ္ထု ကလည္း ထိတ္လန္႔ေနတာ၇ွိပါတယ္ သူတို႔ေတြႀကားညွပ္မခံခ်င္ႀကပါဘူး ။ သမၼတကိုၿဖိဳဖို႔ေထာင္ထြက္ေတြကခ်ေနတယ္လို႔ၿမင္ပါတယ္ ။ အခင္းၿဖစ္တဲ့ေဒသေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုေစလႊတ္ၿပီး သြားေရာက္ေၿပာဆိုေဖ်ာင့္ဖ်ေစခ်င္ပါ တယ္ ။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကပိုၿပီးအေၿပာေကာင္းပါတယ္ ။ (၁၀) ဦးေနမ်ိဳးေ၀ - စတိတ္ေဘ္လ္ဒင္း ေနးရွင္းေဘလ္ဒင္ ပိစ္ေဘလ္ဒင္ သံုးမ်ိဳးကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ေနာင္ေတာ္ ဦးရီးေတာ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြေၿပာသြားတာ ေတာ္ေတာ္ ေလးၿပည့္စံုေတာ့ က်ေနာ္က စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္ ကေန ခ်ဥ္းကပ္ၿပပါမယ္ ။ က်ေနာ္ေၿပာတဲ့အခါ ဥပမာေလးေတြေပးပါ့မယ္ (ဥပမာ - ၁) က “၀”ကိစၥပါ ။ “၀” တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ၿမန္မာဘက္ကို ယိမ္းေနလား တရုပ္ ဘက္ကိုယိမ္းခ်င္လားဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္ အဲဒါနျ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒါၿပီးရင္ ၀န္ႀကီးဦးစိုးသိမ္း ကို က်ေနာ္ “၀” နယ္မွာ ေရးထားတဲ့ စာတမ္းေလ း ေပးခဲ့ပါမယ္ ။ (ဥပမာ -၂) မုစ္လင္ကိစၥ ကုရ္အာန္က်မ္းကိစၥပါ - - ရခိုင္ မိတၳီလာ ဥကၠံ ကိစၥေတြ - ဒီကိစၥက လူမ်ိဳးေရး မဟုတ္ပါဘူး ဘာသာေရး အေၿခခံပါတယ္ ။ ဟိႏၵဴ ကုလားေတြနဲ႔ၿပႆနာမၿဖစ္ပါဘူး ။ ကုရ္အာန္က်မ္းကိုလည္း စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃၀ က်ေနာ္အစံုဖတ္ၿပီးပါၿပီ - ဘာသာၿပန္သူေတြက အလ္ဟားအလႅာမက္ ဃာဇီမုဟမဒ္ဟာရွင္ မကၠဆူအမခါန္း ဆိုတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြပါ က်ေနာ္ နဲနဲဖတ္ၿပပါ့ မယ္ ။ ရဟူဒီ၊ခရိယာန္ဓမၼဆရာမ်ားသည္လည္းေကာင္း ဘုန္းႀကီးရဟန္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း လူတို႔၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို မတရားေသာနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ စားသံုးႀကကုန္၏ -- ဒါမ်ိဳးက ဘာသာၿခားေတြနဲ႔ မုစ္လင္မ္ေတြပဋိပကၡ ၿဖစ္ေစတဲ့ စာပိုဒ္ပါ ။ ေနာက္တခါ - မိမိတို႔၏၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းအသက္ဇီ၀ိန္မ်ားၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ၿခင္းကို ၿပဳႀကေလကုန္ ။ ေနာက္တခု - ယခုေသာ္ အသင္တို႔သည္ ကာဖိရ္ေသြဖီ ၿငင္းပယ္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ေတြ႕ႀကေသာအခါ လည္ဂုတ္မ်ားကိုခုတ္ၿဖတ္ႀကေလကုန္ - အဲဒီမွာ မုစ္လင္မ္ဆိုတာ အလႅာဟ္ရွင္ၿမတ္ရဲ႕ အမိန္႔ကို ယံုႀကည္နာခံသူ ကာဖိရ္ဆိုတာ အလႅာဟ္ရွင္ၿမတ္အမိန္႔ကိုေသြဖီၿငင္းဆန္သူ မုနာဖစ္က္ ဆိုတာကေတာ့ မုစ္လင္မ္အေယာင္ေဆာင္ ကိုေၿပာတာပါ ဒါမ်ိဳးစာေပကို ထည့္သြင္းသင္ႀကားခြင့္ပိတ္ပင္ဖို႔လိုပါတယ္ ။ ဒါမ်ိဳးသင္ႀကားခြင့္ရတဲ့ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ မုန္းတီးစိတ္ေတြ ၿဖစ္လာေစပါတယ္ ။ ( ဥမာ - ၃ ) လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥ မွာလည္း ဆူပူလံႈ႕ေဆာ္တဲ့ လူေတြေႀကာင့္လို႔ မၿမင္သင့္ပါဘူး ။ မီးရိႈ႕တဲ့သူေတြေႀကာင့္မီးေလာင္ရတယ္လို႔မၿမင္သင့္ပါဘူ း ။ ေလာင္စာေႀကာင့္ၿမင္သင့္ပါတယ္ ။ ကြန္ကရိေတြ သံေခ်ာင္းေတြကို မီးရိႈ႕ႀကည့္ပါမေလာင္ပါဘူး ။ သစ္သားေတြ ေကာက္ရိုးေတြကို မီးရိႈ႕ရင္ေလာင္ပါတယ္ ။ မီးေလာင္ေစတဲ့ေလာင္စာကိုလည္းၿငိမ္းသတ္ရပါမယ္ ။ တရုတ္ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေလ်ာ္ေႀကးကိုႀကည့္ပါ ေတာၿခံဳအံုႀကားမွာေတာင္ တစ္ဧကကို သိန္း ၅၀ ေလာက္ရပါတယ္ ။ ပိုက္လိုင္းၿမွဳပ္ၿပီးရင္လယ္ၿပန္စိုက္လို႔ရပါတယ္ ။ လက္ပေတာင္းမွာက်ေတာ့ လံုး၀အရွင္းဖယ္ရွားေပးရတာကို ၅ သိန္းနဲ႔ အဆင္မေၿပပါဘူး ေၿမအစားၿပန္ေပးရင္ေပးပါ ႏို႔မဟုတ္ရင္ သိန္း ၅၀ ေလာက္ ေပးေလ်ာ္သင့္ပါတယ္ ။ ႀကည့္ၿမင္တိုင္တို႔ စမ္းေခ်ာင္းတို႔ေလာက္က အေတာ္ ဆံုးး ဆံသဆရာေတြ ၀ပ္ေရွာ့ဆရာေတြကို ဆည္တည္းရြာသစ္တို႔ ၀က္ေမွး၇ြာသစ္တို႔ကို ပို႔ႀကည့္ပါ ထမင္းငတ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ေဒသခံေတာသားေတြဟာ အလုပ္ေၿပာင္းဖို႔ အေတာ္ ဆံုးဆံသဆရာ ၀ပ္ေရွာ့ဆရာမဟုတ္ပါဘူး ပိုက္ခက္ပါတယ္ ။ ( ဥပမာ - ၄ ) ႏိုုင္ငံလံုးခ်ီေၿမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥေတြမွာ အခ်ိဳ႕က ေၿပာပါတယ္ - အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္မွာ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာေတြကို အစိုးရသစ္က ကာဗာေပးရမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥပါ ။ အခုက်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရွိထားတာက အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေတြကိုပါေက်ာ္လြန္ေဖာက္ဖ်က္ၿပီးလုပ္ကိုင္ထားတာပါ ။ ေတာင္သူေတြလက္ထဲမွာ ၄၈၀၀၀၀ တန္ေၿမတိုင္းတဲ့ ဂ်ီပီအက္စ္ စက္ေတြ၀ယ္ထားၿပီး တိုင္းထြာေနႀကလို႔ေတာင္သူေတြသိကုန္ပါၿပီ ။ ဒါ့ေႀကာင့္ စနစ္တက် ၿပန္လည္တိုင္းထြာရင္မိပါလိမ့္မယ္ ။ စက္ကရိယာမရွိရင္ ေတာင္သူေတြက ကူညီႏိုင္ပါတယ္ ။ ( ဥပမာ - ၅ ) ဖြဲ႕စည္းပံု ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ေရးကိစၥကေတာ့ - ဖြဲ႕စည္းပံု ပါ ဥပေဒၿပဳဇယား(၁) က ကိစၥ အခ်ိဳ႔ကို ဇယား (၂) ကို ေရႊ႕ရင္ အေတာ္အတန္ ေၿပလည္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အေသးစိတ္လည္း အႀကံေပးပါဦးမယ္ ။ (ဥပမာ - ၆ ) ဖိအားေပးေၿဖရွင္းတဲ့နည္းအစား မက္လံုးေပးေၿဖရွင္းတဲ့နည္းကို ကိစၥတိုင္းမွာ စဥ္းစားေစလိုပါတယ္ ။ ( ဥပမာ - ၇ ) ရပ္ေက်းနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြရဲ႔ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ဘယ္လိုမွတိုင္တန္းမရေတာ့တဲ့အခါ စိတ္ရူးေပါက္ေတြးၿပီး လူသတ္ဂိုဏ္းဖြဲ႕ရွင္းရမလားေတာင္ ၿဖစ္ကုန္ေစပါတယ္ ။ ေအာက္ေခ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ အစိုးရကို ထိခိုက္ေစပါတယ္ ။ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္သူ ေနမ်ိဳးေ၀ ဥကၠဌ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

53Unlike · · Share

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: