ကြၽန္မတို့ႏိုင္ငံမွာစစ္တပ္ကိုေခတ္မွီတ ိုးတက္တဲ႕စစ္တပ္ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ http://ow.ly/l bhsS

Back to Album · Ohn’s photos · Ohn’s Timeline
Previous · Next


Ohn Mar Oo

ကြၽန္မျပန္ရွယ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ျပည္သူနဲ႔စစ္တပ္လက္တြဲဖို့ဆိုနားလည္မႉတည္ေဆာက္ဖိုက႔ပြင့္လင္းဖို့လိုပါတယ္။ ဒါမွကြၽန္မတို႔အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာကိုမွန္ကန္တဲ႕နည္းနဲ႔ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူနဲ႔စစ္တပ္ၾကားမွာ Barrier ေတာ္ေတာ္ၾကီးပါတယ္။အထူးသျဖင့္ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔တဲ႕စနစ္ဆိုးမွာျပည္သူေတြဘဝေတာ္ေတာ္ပ်က္ဆီးသြားပါတယ္။ ဒီအထဲမွာအာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ႕လူတစုေၾကာင့္အမိန္႕ေပးျခင္းခံ
ခဲ့ရတဲစစ္တပ္ရဲ့ပံုရိပ…္ဟာလုံးဝပ်က္သုန္းျပီးျပည္သူရဲ႔မုန္းတီးမႉကိုရသြားပါတယ္။ဒီကေန႕ကြၽန္မတို႕ျမင္ခ်င္တာက ေခတ္မွီတိုးတက္တဲ့၊မွန္ကန္တဲ႕၊ေလးစားဖြယ္ေကာင္းတဲ႔စစ္တပ္ပါ။

ကြၽန္မတို့ႏိုင္ငံမွာစစ္တပ္ကိုေခတ္မွီတိုးတက္တဲ႕စစ္တပ္ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒိမွာအေရးႃကီးဆံုးက professional ျဖစ္ဖို႔ပါ။အရည္အေသြးျပည္႕မွီဖို႔ကဘက္စုံုလိုပါတယ္။ဉပမာလူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားလိုက္နာဖို႔လိုအပ္သလိုတိုင္းျပည္ထဲမွာရွိေနတဲ႕တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံနဲ႕လဲတသားရွိေနမႉကိုပါသိရွိလက္ခံအားလုံးေပါင္းစည္းဖို႕အျမဲႃကိုးစားတည္ေဆာက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္ စစ္တပ္ဟာျပည္သူရဲ႕ယံုႃကည္မႉကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ျပည္သူရဲ႔ကိုးစားမႉ၊အားထားမႉ၊ပ်က္စီးသြားတဲ႕ပံုရိပ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔လိုပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ႕စစ္တပ္ဟာတိုင္းျပည္တခုအတြက္အေရးႃကီးတဲ႔ပံုရိပ္တခုပါပဲ။

သန္႕ရွင္းေကာင္းမြန္တဲ႕စစ္တပ္ကာကြယ္မႉကိုရထားတဲ႕တိုင္းသူျပည္ သားေတြဟာလုံႃခံုပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကိုလဲပဲ ဘယ္သူမွမေစာ္ကားရဲပါဘူး။ တိုင္းျပည္လဲကမၻာ႕အလယ္မွာသိကၡာရွိပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ဒိလိုအေႃခအေနတရပ္ကိုေရာက္ရွိေအာင္အမဴးိသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုသြားတာမွာတပ္မေတာ္ကလဲဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလုပ္ေနပါတယ္ဆိုတာကိုေဖာ္ျပဖို႔လိုပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ေအာက္ေျခအထိစစ္တပ္တြင္းစစ္သားတဦးခ်င္းစီရဲ႕အခြင့္အေရး၊ စစ္တပ္တြင္းမွာပဲအက်င့္ပၽက္ခ်စားေနမႉတို႕ကိုပါသန္႕စင္ဖို႕လိုပါတယ္ရွင္။
တကယ္တိုင္းျပည္ကို္ျမတ္ႏိုးတဲ့စိတ္နဲ႔ကာကြယ္ဖို႕စစ္တပ္ထဲဝင္တာလား၊အခြင့္အေရးရခ်င္လိုလားဆန္းစစ္ဖို႕လိုပါတယ္။

အရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ႕တပ္မေတာ္သားတေယာက္ရဲ႕တာဝန္ေတြဟာဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို႕၊သင္ၾကားေပးဖို့လိုပါတယ္ အခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဉ္မွာပါထင္သာျမင္သာရွိေအာင္လုပ္ေနပါတယ္ဆိုတာကိုေဖာ္ျပဖို႔လိုပါတယ္။
ဒီလိုေျပာတာဟာစစ္တပ္ကို ေခတ္မွီ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ႕
စစ္တပ္ျဖစ္ေအာင္ရယ္ အရည္အေသြးျပည့္ဝမွန္ကန္ျပီးတိုင္းျပည္အေပၚတကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ႔၊ကိုယ္႔တိုင္းျပည္ကျပည္သူတိုင္းကိုကာကြယ္ေပးမဲ႕သူေတြေပါက္ဖြားလာဖို့ရယ္
ေအာက္ေျခမွာဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆိုတာျပန္ႃကည္႔ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါျပီဆိုတာရယ္ တပ္တြင္း
အာဏာကိုအလြဲသုံးစားလုပ္ေနတဲ့သူေတြရွိရင္ျပန္ွလည္ျပဳျပင္ဖို့အခ်ိန္ေရာက္ေနပါျပီလို႕ ျပည္သူေတြနဲ႔ သင့္ျမတ္ ေပါင္းစည္း တဲ့ျပည္သူ႕အတြက္တပ္
မေတာ္အျမန္ဆံုးျဖစ္ေစခ်င္တဲ႔ဆနၵနဲ႔တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္ရွင္-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: