ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား၊ သစ္ေတ ာျပဳန္းတီးမႈႈမ်ား

“တစ္ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ၀င္ေငြဟာ သယံဇာတအေပၚမွာ မွီခိုေနရတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ အခုေတာ့ မလိုပါဘူး” ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ေရးသားသူ- အိျဖဴမြန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းထြန္းႏွင့္ ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ အခုဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာတုိက္ပဲြေတြျဖစ္ခဲ့တာ ၂ ႏွစ္ ျပည့္ပါေတာ့မယ္။ စစ္ပဲြေတြနဲ႔နယ္ေျမမၿငိမ္းခ်မ္းတာကိုအေၾကာင္းျပၿပီး သစ္ခိုးထုတ္ေနမႈေတြေၾကာင့္ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ကေနတ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ပို႔ေနတဲ့တန္ခ်ိန္ဟာ တစ္ႏွစ္ကုိတန္ တစ္သိန္းေက်ာ္တယ္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြက ေျပာေနပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ မွ်ားေခၚၿပီး သစ္ထုတ္ခိုင္းတဲ့ သက္ေသေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ေမးခ်င္တာက ၀န္ႀကီးတို႔အေနနဲ႔ ဒီလိုေတြရွိတယ္ဆိုတာေရာ သိပါသလား။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘူးလားရွင္။ သိတာကာလ အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ဒီနယ္စပ္ေတြမွာ တရားမ၀င္သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ အမ်ားႀကီး သိပါတယ္။ သိတဲ့အေလ်ာက္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနအေနန႔ဲ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး (အရင္သံအမတ္)နဲ႔ ေတြ႕တုန္းက နယ္စပ္ေတြမွာ ဒီလိုေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဘက္က အမ်ားႀကီးနစ္နာတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ တြက္ရင္လည္း နစ္နာသလို ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ေရတြက္လို႔ မရတဲ့အင္မတန္ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကဲြေတြကို ပ်က္စီးေစတယ္။ ပ်က္သုဥ္းေစတယ္။ ဒါေလးေတြကိုေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကလည္း ေျပာေပးပါဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္ ၀န္ႀကီးမျဖစ္မီ ဒီဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဘ၀က အရင္၀န္ႀကီးနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း ဒါေလးေတြကို တားဆီးေပးဖို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာလည္း ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရ နဲ႔ေတြ႕တုန္းကလည္း တားျမစ္ေပးဖို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ အေရးဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္။ သစ္အလုံးလုိက္ တင္ပို႔မႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က်မွ ရပ္မယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီလိုသစ္ခိုးထုတ္လုပ္မႈေတြေၾကာင့္ သစ္ေတာေတြ ကုန္သေလာက္ရွိၿပီလို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေရာ ၀န္ႀကီးမွာ အေျဖရွိပါသလား။ ဒီလို မေျပာၾကဘဲနဲ႔ ေသခ်ာစာရင္းဇယားနဲ႔ ေျပာၾကရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈနဲ႔ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ ဖဲြ႕စည္းမႈသဲကဲြဖိ႔ု လိုတာေပါ့။ အခ်ဳိ႕က မကဲြဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ၄၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ။ ဒါကလည္း ဒီအတုိင္းထုတ္ျပန္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ေသခ်ာေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံေတြ ၾကည့္ၿပီးထုတ္ျပန္ထားတာပါ။ အေ၀းစူးစမ္းျခင္းေတြ သုံးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာသယံဇာတကို တြက္ခ်က္ထားတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကာလတိုတစ္ခု အတြင္းမွာေတာ့ ျပဳန္းတီးမႈက ျမန္တယ္။ ဆယ္ႏွစ္အတြင္းေလာက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ လ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းနဲ႔ သူကျပဳန္းတီးလာတာ မွန္တယ္။ ျပဳန္းတီးတာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတာေပါ့။ တရား၀င္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္စဥ္ တြက္ခ်က္ၿပီး သစ္ခုတ္တာလည္း ရွိသလို တရားမ၀င္ သစ္ခိုးခုတ္မႈေတြလည္းရွိတယ္။ အခုလိုမ်ဳိး နယ္စပ္မွာ အတုိင္းအဆမရွိ သစ္ခုိးခုတ္တာေတြလည္းရွိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း သစ္ျပဳန္းတီးမႈေတြ ျမန္တယ္ဆုိတာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈက ၄၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက်န္ပါေသးတယ္။ ႀကိဳး၀ုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားတာ ၂၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ႀကိဳး၀ုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာက အဲဒီေလာက္၊ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈက ဒီေလာက္မဟုတ္ဘူး။ မဖဲြ႕ရေသးတဲ့သစ္ေတာ ၄၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ဒါက ၂၀၁၀ စာရင္းဆုိေတာ့ ဒီဘက္သုံးႏွစ္တာအတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ က်န္ဦးမယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီေပါ့ေနာ္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေနအထားကလည္း သစ္ေတာက႑ကေန ၀င္ လာမယ့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ အဲဒီအေပၚမွာ သိပ္ၿပီးေတာ့ မွီခိုအားထားစရာမလိုေတာ့ဘူး။ မလိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သစ္ေတာသယံဇာတကို ခုတ္လွဲပိုင္းျဖတ္ဖို႔ အရမ္းႀကီး အားစိုက္ထုတ္စရာ မလုိေတာ့ဘူး။ တစ္ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ၀င္ေငြဟာ သစ္ေတာသယံဇာတအေပၚမွာ မွီခိုေနရတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ အခုေတာ့ မလို ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း ေငြေရးေၾကးေရးကို ရွာေပးဖို႔ထက္ ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ သစ္ေတာေတြ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အာ႐ုံစုိက္ပါလို႔ လမ္းၫႊန္မွာၾကားထားပါတယ္။ သစ္လုံးေတြ အမ်ားႀကီးပို႔ဖို႔ မခိုင္းထားဘူး။ သမၼတ ခိုင္းတာက သစ္ေတာသယံဇာတကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ပဲ ခိုင္းထားပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တုိက္ပဲြေတြ ေတာ္ေတာ္စဲသြားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းေတာ့ က်န္ေသးတာေပါ့။ ၀န္ႀကီးကိုယ္တုိင္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ေတြမွာ ပါေနတယ္။ ဒီလိုရပ္စဲေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြက ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္နဲ႔ ဇီ၀မ်ဳိးစုံႂကြယ္၀တဲ့ ေဒသလည္းျဖစ္ေတာ့ ၀န္ႀကီးတို႔ ဌာနအေနနဲ႔(သို႔မဟုတ္)အင္န္ဂ်ီအိုအေနနဲ႔ ရပ္ထားရတဲ့ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ျပန္စၿပီလား။ သစ္ခုိးခုတ္မႈေတြ တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြေရာ ရွိေနၿပီလား။ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုအေနနဲ႔ ကေတာ့ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း မရွိတဲ့ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေတာ့ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းတ့ဲ နယ္ေျမမွာ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ဆုိတာခက္ခဲပါတယ္။ ဥပေဒ လက္လွမ္းမမီမႈ၊ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းမႈ ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လုံး အဲဒီေနရာေတြကို တာ၀န္ယူလို႔ မရတဲ့အေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သံတမန္ နည္းလမ္းနဲ႔ အထက္အႀကီးအကဲမ်ားထံ တင္ျပတာတို႔။ လက္လွမ္းမီသမွ် ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဖမ္းဆီးထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအ တုိင္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အသက္စြန္႔ ၿပီး ဖမ္းထားၾကတာပါ။ တုိက္ပဲြ ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အ တြင္းက သစ္ေတာ၀န္ထမ္းေတြကို ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွာ အကုန္လုံးပုိ႔ထားရတယ္။ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းေတြ မလုံၿခံဳပါဘူး။ မလုံၿခံဳေပမဲ့လည္း လက္လွမ္းမီသေလာက္ အသက္စြန္႔ၿပီး ဖမ္းဆီးတာပါ။ အသက္ေပးခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ ေရႊလီမ ဘိန္းထဲမွာ ျဖစ္သြားတာပါ။ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး အသက္ေပးခဲ့ရတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အခုလတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းဖို႔လိုတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ျပႆနာက ဘာျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ အဓိကေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာလို႔ေတာ့ မျမင္ဘူး။ ဘာလို႔ မျမင္လဲဆိုေတာ့ သိပ္ေကာင္းေနတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတာမဟုတ္ပါ ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ အဆက္အစပ္ နည္းခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥေတြမွာ ေဒသအတြင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုလသမဂၢမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကြန္ဗင္းရွင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးမွာေတာ့ ေနာက္မက်ေသးပါဘူး။ ေျမေပၚသယံဇာတကလည္း တျခားႏုိင္ငံေတြထက္စာရင္ ေကာင္းပါေသးတယ္။ တုိင္းျပည္က သိပ္ၿပီးမဖံြ႕ၿဖိဳးေသးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေျမျပင္၊ ေလျပင္၊ ေရျပင္ေတြမွာ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေနတာလည္း နည္းပါေသးတယ္။ သို႔ေသာ္ နည္းတယ္ဆိုၿပီး ေအးေဆးေနၿပီး စိတ္ေလွ်ာ့ထားလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကို ေရးဆဲြခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္ၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ Google Earth က ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ဧရိယာဟာ တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့လာေနၿပီလို႔ ေျပာေနၾကသလို ကမၻာေပၚမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆုံးေလးႏုိင္ငံ စာရင္းမွာ ေတာင္ပါေနပါၿပီ။ အဲဒီလို ျပဳန္းတီးမႈေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုတားဆီးမလဲ။ ဒီလို ျပဳန္းတီးမႈေတြကိုလည္း တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္လုပ္မႈေတြကိုလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ဥပေဒအရ လက္လွမ္းမီတဲ့ေနရာေတြက ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အေျခခံစိတ္ထားကအစ ေျပာင္းၿပီးမွ မိမိရဲ႕ တာ၀န္ကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈနဲ႔ ေငြေရး ေၾကးေရး လာဘ္လာဘေနာက္ မလုိက္နဲ႔ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ပါ တားဆီးပါလို႔ ဌာနအတြင္းမွာ အျပင္းအထန္ဆုံး တုိက္တြန္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကာလဆိုေတာ့ တစ္ဖက္ကလည္း အလုပ္လုပ္သြားမယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ျပဳန္းတီးသြားတဲ့ သစ္ေတာေတြ ျပန္စုိက္ဖို႔ ဌာနကလုပ္သလို ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း ဖိတ္ေခၚေနတယ္။ ဒီလို လုပ္လာလုိ႔ရွိရင္ သစ္ေတာသယံဇာတေတြ တုိးျမင့္ လာမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အခု ထုတ္ထားတဲ့ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒအရ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းအျဖစ္ေရာက္ေနတဲ့ ေျမေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈေတြရွိတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ေျပာေနၾကသလို ေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေနရာခ်ထားေပးမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ လက္ရွိမွာ ၀န္ႀကီးကိုယ္တုိင္ကလည္း ေျမယာမူ၀ါဒေရးရာ ေရးဆဲြေနေတာ့ ဒီေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္းထဲ ေရာက္ေနတဲ့ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းေျမေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါသလဲ။ တို႔၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သစ္ေတာဥပေဒနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္း ရွိတယ္။ ဒါဆုိရင္ ဒီေနရာေတြကို ဘာလို႔ မလုပ္ေသးတာလဲလို႔ ေမးစရာရွိတာေပါ့။ ဥပေဒနဲ႔ လက္လွမ္းမီတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ ႀကိဳး၀ိုင္းေတာေတြ၊ ႀကိဳးျပင္ေတာေတြ ကာကြယ္လို႔ ၿပီးပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းေသးလို႔ အစီအစဥ္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕နယ္ေျမေတြမွာ ႀကိဳး၀ိုင္းေတြ၊ ႀကိဳးျပင္ေတြ မသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး။ ႀကိဳး၀ုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္မသတ္မွတ္ရေသးရင္ အဲဒီေနရာေတြက ေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္းထဲပါ တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေနရာေတြမွာ သစ္ေတာေတြ ေကာင္းပါေသး တယ္။ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းဖဲြ႕စည္းဖို႔က အေျခအေနမေပးေသးလို႔။ ဒီလိုေတြ က်န္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမင္ေမြးရင္းက်ားစားရင္းျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အခုသတ္မွတ္ထားတဲ့ ႀကိဳး၀ိုင္းထဲမွာ လူေနအိမ္ေတြရွိလာလို႔ ႀကိဳး၀ိုင္းက ပယ္ဖ်က္လုိက္ရတာေတြလည္း ရိွတယ္။ အခု ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကအုိင္အို၊ ေကအိုင္ေအတို႔ကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖ 7Day သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ာနယ္ကတစ္ဆင့္ ဘာေတြ ေျပာခ်င္တာမ်ားရွိပါသလဲ။ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကို တရားမ၀င္ ခိုးထုတ္မႈေတြ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို ေျပာခ်င္တာ ေရတိုကို မၾကည့္ေစခ်င္ဘူး။ ေရရွည္သြားမယ့္ ကိစၥပါ။ သစ္ေတာသယံဇာတေတြ ျပဳန္းတီးသြားလို႔ရွိရင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲတာတို႔၊ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးလာတာတုိ႔ကို ဒီေဒသမွာေနတဲ့ ဒီလူေတြပဲ ခံစားရမွာပါ။ ေနာင္မ်ဳိးဆက္အထိ ခံစားရမွာပါ။ အတုိင္းဆမရွိ မခုတ္လွဲၾကပါနဲ႔။ ေသခ်ာစနစ္တက် တြက္ခ်က္ၿပီး လုပ္ၾကပါ။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔မွ သစ္ေတာေတြကို အသုံးမခ်ၾကပါနဲ႔။ အခြန္ေငြရဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မလုပ္ၾကပါနဲ႔။ ခဏတာေငြရရွိမႈကို ၾကည့္ၿပီး ခြင့္မျပဳပါနဲ႔။ ဟုတ္ကဲ့။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။“တစ္ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ၀င္ေငြဟာ သယံဇာတအေပၚမွာ မွီခိုေနရတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ အခုေတာ့ မလိုပါဘူး”

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ျ…ပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေရးသားသူ- အိျဖဴမြန္

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းထြန္းႏွင့္ ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အခုဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာတုိက္ပဲြေတြျဖစ္ခဲ့တာ ၂ ႏွစ္ ျပည့္ပါေတာ့မယ္။ စစ္ပဲြေတြနဲ႔နယ္ေျမမၿငိမ္းခ်မ္းတာကိုအေၾကာင္းျပၿပီး သစ္ခိုးထုတ္ေနမႈေတြေၾကာင့္ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ကေနတ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ပို႔ေနတဲ့တန္ခ်ိန္ဟာ တစ္ႏွစ္ကုိတန္ တစ္သိန္းေက်ာ္တယ္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြက ေျပာေနပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ မွ်ားေခၚၿပီး သစ္ထုတ္ခိုင္းတဲ့ သက္ေသေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ေမးခ်င္တာက ၀န္ႀကီးတို႔အေနနဲ႔ ဒီလိုေတြရွိတယ္ဆိုတာေရာ သိပါသလား။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘူးလားရွင္။
သိတာကာလ အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ဒီနယ္စပ္ေတြမွာ တရားမ၀င္သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ အမ်ားႀကီး သိပါတယ္။ သိတဲ့အေလ်ာက္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနအေနန႔ဲ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး (အရင္သံအမတ္)နဲ႔ ေတြ႕တုန္းက နယ္စပ္ေတြမွာ ဒီလိုေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဘက္က အမ်ားႀကီးနစ္နာတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ တြက္ရင္လည္း နစ္နာသလို ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ေရတြက္လို႔ မရတဲ့အင္မတန္ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကဲြေတြကို ပ်က္စီးေစတယ္။ ပ်က္သုဥ္းေစတယ္။ ဒါေလးေတြကိုေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကလည္း ေျပာေပးပါဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္ ၀န္ႀကီးမျဖစ္မီ ဒီဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဘ၀က အရင္၀န္ႀကီးနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို
ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း ဒါေလးေတြကို တားဆီးေပးဖို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာလည္း ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရ နဲ႔ေတြ႕တုန္းကလည္း တားျမစ္ေပးဖို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ အေရးဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္။

သစ္အလုံးလုိက္ တင္ပို႔မႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က်မွ ရပ္မယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီလိုသစ္ခိုးထုတ္လုပ္မႈေတြေၾကာင့္ သစ္ေတာေတြ ကုန္သေလာက္ရွိၿပီလို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေရာ ၀န္ႀကီးမွာ အေျဖရွိပါသလား။
ဒီလို မေျပာၾကဘဲနဲ႔ ေသခ်ာစာရင္းဇယားနဲ႔ ေျပာၾကရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈနဲ႔ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ ဖဲြ႕စည္းမႈသဲကဲြဖိ႔ု လိုတာေပါ့။ အခ်ဳိ႕က မကဲြဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ၄၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ။ ဒါကလည္း ဒီအတုိင္းထုတ္ျပန္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ေသခ်ာေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံေတြ ၾကည့္ၿပီးထုတ္ျပန္ထားတာပါ။ အေ၀းစူးစမ္းျခင္းေတြ သုံးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာသယံဇာတကို တြက္ခ်က္ထားတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကာလတိုတစ္ခု အတြင္းမွာေတာ့ ျပဳန္းတီးမႈက ျမန္တယ္။

ဆယ္ႏွစ္အတြင္းေလာက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ လ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းနဲ႔ သူကျပဳန္းတီးလာတာ မွန္တယ္။ ျပဳန္းတီးတာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတာေပါ့။ တရား၀င္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္စဥ္ တြက္ခ်က္ၿပီး သစ္ခုတ္တာလည္း ရွိသလို တရားမ၀င္ သစ္ခိုးခုတ္မႈေတြလည္းရွိတယ္။ အခုလိုမ်ဳိး နယ္စပ္မွာ အတုိင္းအဆမရွိ သစ္ခုိးခုတ္တာေတြလည္းရွိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း သစ္ျပဳန္းတီးမႈေတြ ျမန္တယ္ဆုိတာမွန္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈက ၄၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက်န္ပါေသးတယ္။ ႀကိဳး၀ုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားတာ ၂၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ႀကိဳး၀ုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာက အဲဒီေလာက္၊
သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈက ဒီေလာက္မဟုတ္ဘူး။ မဖဲြ႕ရေသးတဲ့သစ္ေတာ ၄၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။

ဒါက ၂၀၁၀ စာရင္းဆုိေတာ့ ဒီဘက္သုံးႏွစ္တာအတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ က်န္ဦးမယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီေပါ့ေနာ္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေနအထားကလည္း သစ္ေတာက႑ကေန ၀င္ လာမယ့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ အဲဒီအေပၚမွာ သိပ္ၿပီးေတာ့ မွီခိုအားထားစရာမလိုေတာ့ဘူး။ မလိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သစ္ေတာသယံဇာတကို ခုတ္လွဲပိုင္းျဖတ္ဖို႔ အရမ္းႀကီး အားစိုက္ထုတ္စရာ မလုိေတာ့ဘူး။ တစ္ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ၀င္ေငြဟာ သစ္ေတာသယံဇာတအေပၚမွာ မွီခိုေနရတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ အခုေတာ့ မလို ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း ေငြေရးေၾကးေရးကို ရွာေပးဖို႔ထက္ ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ သစ္ေတာေတြ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အာ႐ုံစုိက္ပါလို႔ လမ္းၫႊန္မွာၾကားထားပါတယ္။ သစ္လုံးေတြ အမ်ားႀကီးပို႔ဖို႔ မခိုင္းထားဘူး။ သမၼတ ခိုင္းတာက သစ္ေတာသယံဇာတကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ပဲ ခိုင္းထားပါတယ္။

အခုဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တုိက္ပဲြေတြ ေတာ္ေတာ္စဲသြားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းေတာ့ က်န္ေသးတာေပါ့။ ၀န္ႀကီးကိုယ္တုိင္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ေတြမွာ ပါေနတယ္။ ဒီလိုရပ္စဲေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြက ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္နဲ႔ ဇီ၀မ်ဳိးစုံႂကြယ္၀တဲ့ ေဒသလည္းျဖစ္ေတာ့ ၀န္ႀကီးတို႔ ဌာနအေနနဲ႔(သို႔မဟုတ္)အင္န္ဂ်ီအိုအေနနဲ႔ ရပ္ထားရတဲ့ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ျပန္စၿပီလား။ သစ္ခုိးခုတ္မႈေတြ တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြေရာ ရွိေနၿပီလား။

၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုအေနနဲ႔ ကေတာ့ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း မရွိတဲ့ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေတာ့ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းတ့ဲ နယ္ေျမမွာ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ဆုိတာခက္ခဲပါတယ္။ ဥပေဒ လက္လွမ္းမမီမႈ၊ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းမႈ ရွိေနသမွ်
ကာလပတ္လုံး အဲဒီေနရာေတြကို တာ၀န္ယူလို႔ မရတဲ့အေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သံတမန္
နည္းလမ္းနဲ႔ အထက္အႀကီးအကဲမ်ားထံ တင္ျပတာတို႔။ လက္လွမ္းမီသမွ် ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဖမ္းဆီးထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအ တုိင္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အသက္စြန္႔ ၿပီး ဖမ္းထားၾကတာပါ။ တုိက္ပဲြ ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အ တြင္းက သစ္ေတာ၀န္ထမ္းေတြကို ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွာ အကုန္လုံးပုိ႔ထားရတယ္။ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းေတြ မလုံၿခံဳပါဘူး။ မလုံၿခံဳေပမဲ့လည္း
လက္လွမ္းမီသေလာက္ အသက္စြန္႔ၿပီး ဖမ္းဆီးတာပါ။ အသက္ေပးခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ ေရႊလီမ
ဘိန္းထဲမွာ ျဖစ္သြားတာပါ။ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး အသက္ေပးခဲ့ရတယ္။

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အခုလတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းဖို႔လိုတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ျပႆနာက ဘာျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
အဓိကေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာလို႔ေတာ့ မျမင္ဘူး။ ဘာလို႔ မျမင္လဲဆိုေတာ့ သိပ္ေကာင္းေနတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတာမဟုတ္ပါ ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ အဆက္အစပ္ နည္းခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥေတြမွာ ေဒသအတြင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုလသမဂၢမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကြန္ဗင္းရွင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးမွာေတာ့ ေနာက္မက်ေသးပါဘူး။ ေျမေပၚသယံဇာတကလည္း တျခားႏုိင္ငံေတြထက္စာရင္ ေကာင္းပါေသးတယ္။ တုိင္းျပည္က သိပ္ၿပီးမဖံြ႕ၿဖိဳးေသးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေျမျပင္၊ ေလျပင္၊ ေရျပင္ေတြမွာ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေနတာလည္း နည္းပါေသးတယ္။ သို႔ေသာ္ နည္းတယ္ဆိုၿပီး ေအးေဆးေနၿပီး စိတ္ေလွ်ာ့ထားလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကို ေရးဆဲြခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္ၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

အခုဆုိရင္ Google Earth က ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ဧရိယာဟာ တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့လာေနၿပီလို႔ ေျပာေနၾကသလို ကမၻာေပၚမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆုံးေလးႏုိင္ငံ စာရင္းမွာ ေတာင္ပါေနပါၿပီ။ အဲဒီလို ျပဳန္းတီးမႈေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုတားဆီးမလဲ။
ဒီလို ျပဳန္းတီးမႈေတြကိုလည္း တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္လုပ္မႈေတြကိုလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ဥပေဒအရ လက္လွမ္းမီတဲ့ေနရာေတြက ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အေျခခံစိတ္ထားကအစ ေျပာင္းၿပီးမွ မိမိရဲ႕ တာ၀န္ကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈနဲ႔ ေငြေရး ေၾကးေရး လာဘ္လာဘေနာက္ မလုိက္နဲ႔ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ပါ တားဆီးပါလို႔ ဌာနအတြင္းမွာ အျပင္းအထန္ဆုံး တုိက္တြန္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကာလဆိုေတာ့ တစ္ဖက္ကလည္း အလုပ္လုပ္သြားမယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ျပဳန္းတီးသြားတဲ့ သစ္ေတာေတြ ျပန္စုိက္ဖို႔ ဌာနကလုပ္သလို ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း ဖိတ္ေခၚေနတယ္။ ဒီလို လုပ္လာလုိ႔ရွိရင္ သစ္ေတာသယံဇာတေတြ တုိးျမင့္ လာမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

အခု ထုတ္ထားတဲ့ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒအရ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းအျဖစ္ေရာက္ေနတဲ့ ေျမေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈေတြရွိတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ေျပာေနၾကသလို ေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေနရာခ်ထားေပးမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ လက္ရွိမွာ ၀န္ႀကီးကိုယ္တုိင္ကလည္း ေျမယာမူ၀ါဒေရးရာ ေရးဆဲြေနေတာ့ ဒီေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္းထဲ ေရာက္ေနတဲ့ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းေျမေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါသလဲ။
တို႔၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သစ္ေတာဥပေဒနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္း ရွိတယ္။ ဒါဆုိရင္ ဒီေနရာေတြကို ဘာလို႔ မလုပ္ေသးတာလဲလို႔ ေမးစရာရွိတာေပါ့။ ဥပေဒနဲ႔ လက္လွမ္းမီတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ ႀကိဳး၀ိုင္းေတာေတြ၊ ႀကိဳးျပင္ေတာေတြ ကာကြယ္လို႔ ၿပီးပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းေသးလို႔ အစီအစဥ္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕နယ္ေျမေတြမွာ ႀကိဳး၀ိုင္းေတြ၊ ႀကိဳးျပင္ေတြ မသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး။ ႀကိဳး၀ုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္မသတ္မွတ္ရေသးရင္ အဲဒီေနရာေတြက ေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္းထဲပါ တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေနရာေတြမွာ သစ္ေတာေတြ ေကာင္းပါေသး တယ္။ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းဖဲြ႕စည္းဖို႔က အေျခအေနမေပးေသးလို႔။ ဒီလိုေတြ က်န္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမင္ေမြးရင္းက်ားစားရင္းျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အခုသတ္မွတ္ထားတဲ့ ႀကိဳး၀ိုင္းထဲမွာ လူေနအိမ္ေတြရွိလာလို႔ ႀကိဳး၀ိုင္းက ပယ္ဖ်က္လုိက္ရတာေတြလည္း ရိွတယ္။

အခု ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကအုိင္အို၊ ေကအိုင္ေအတို႔ကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖ 7Day သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ာနယ္ကတစ္ဆင့္ ဘာေတြ ေျပာခ်င္တာမ်ားရွိပါသလဲ။
တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကို တရားမ၀င္ ခိုးထုတ္မႈေတြ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို ေျပာခ်င္တာ ေရတိုကို မၾကည့္ေစခ်င္ဘူး။ ေရရွည္သြားမယ့္ ကိစၥပါ။ သစ္ေတာသယံဇာတေတြ ျပဳန္းတီးသြားလို႔ရွိရင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲတာတို႔၊ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးလာတာတုိ႔ကို ဒီေဒသမွာေနတဲ့ ဒီလူေတြပဲ ခံစားရမွာပါ။ ေနာင္မ်ဳိးဆက္အထိ ခံစားရမွာပါ။ အတုိင္းဆမရွိ မခုတ္လွဲၾကပါနဲ႔။ ေသခ်ာစနစ္တက် တြက္ခ်က္ၿပီး လုပ္ၾကပါ။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔မွ သစ္ေတာေတြကို အသုံးမခ်ၾကပါနဲ႔။ အခြန္ေငြရဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မလုပ္ၾကပါနဲ႔။ ခဏတာေငြရရွိမႈကို ၾကည့္ၿပီး ခြင့္မျပဳပါနဲ႔။

ဟုတ္ကဲ့။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။See More

Like · · Share ·

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: