တရုပ္ျပည္ ေျမာက္ဘက္ဇာတိ ဂိုဘီသဲကႏၱရသား မြန္ဂိုမ်ားပင္ျဖစ္၏။


Follow

Khin Mar Swe · 1,957 followers
45 minutes ago ·

 • = = = ေတာင္အာရွ ဇာတ္ေတာ္ၾကီး = = = (၆) KMS 24 MAY 2013
  အစၥလာမ္ အစြန္းေရာက္တို႕၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္မွာ မူစလင္ႏိုင္ငံတို႕ မူစလင္ဆန္ေရးမွ်သာ မကဘဲ မူစလင္အမ်ားစု မရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႕ နယ္ခ်ဲ႕ေရးလုပ္ငန္းလည္း ပါ၀င္ေပသည္။ ဟိုတုန္းကလို စစ္တိုက္၍ ရလွ်င္ အကုန္လံုး စိစိမြမြေၾကေအာင္ လုပ္ပစ္လုိ႕ရေသာ္လည္း ေခတ္ေျပာင္းသြားသျဖင့္ ဥာဏ္ကို လႊာသံုး လာရ၏။ အၾကမ္းနည္း ေဖာက္ခဲြ၍ ျခိမ္းေျခာက္သလို အႏုနည္းျဖင့္ သံေရးတမန္ေရး ဘာသာေရး ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ဘက္ေပါင္းစံုမွလည္း ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ၾကံေဆာင္ၾက၏။ ထိုသို႕ၾကံေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံအစိုးရ မ်ား အပါအ၀င္ မူစလင္ အသင္းအပင္းအကုန္ ေပးသည့္တာ၀န္ ေက်ၾကရ၏။ တာ၀န္မေက်လွ်င္ ကိုယ္တိုင္ အႏၱရာယ္ အျပဳခံရမည္ ျဖစ္၏။ မူစလင္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားသည္လည္း အစၥလာမ္ကို ထိခြင့္မရွိေပ။ အစၥလာမ္အတြက္ အစၥလာမ္ဥပေဒ ရွိျပီးသားျဖစ္ရာ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒကိုမွ် ဂရုစိုက္ေနရန္ မလိုေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကမာၻ႕ အင္အားအၾကီးဆံုး ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္၊ ရုရွား အစရွိသည္တို႕သည္ပင္ မၾကာခဏ ဗံုးစာ အေကၽြးခံရေလ၏။ ထိုႏိုင္ငံၾကီးမ်ားသည္ ဤသို႕ ပညာေပးသည္ကို မခံဘဲ အင္အားၾကီးမ်ားပီပီ ျပန္ႏွိပ္ကြပ္ပစ္ၾက၏။ ထိုအခါ ၎တို႕အား မည္သူတုိ႕က ေထာက္ခံပါသနည္း။ အစၥလာမ္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကပင္ ေထာက္ခံပါသည္။ အံဖြယ္သုတ။
  အင္အားၾကီးတို႕၏ အႏွိပ္ကြပ္ခံရေသာ မူစလင္တို႕သည္ အစၥလာမ္ဘာသာအတြက္ အစေတးခံရေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ကာ၊ အင္အားၾကီးတို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္ေသာ မူစလင္တို႕သည္ကား ထို အစေတးခံတို႕ အတြက္ လက္စားျပန္ေခ်ေပးမည့္ သူ႕လူကိုယ္ဘက္သားမ်ား ျဖစ္၏။ မည္သို႕ လက္စားေခ်ပါသနည္း။ အလြန္ ၾကြယ္၀ေသာ ပရိယာယ္ျဖင့္ အင္အားၾကီးတို႕အား ေခ်ာ့ေပါင္းကာ ထိုႏိုင္ငံၾကီးတို႕၌ မူစလင္ဦးေရ တုိးပြား ေအာင္ ၾကံေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အေျမွာက္ၾကိဳက္ဟန္တူေသာ အင္အားၾကီးတို႕သည္ သေဘာ ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ မူစလင္ေပါင္းစံုအား လာေနခြင့္၊ ပညာသင္ခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးေလ၏။ အမွန္အကန္ သမားမ်ားအထဲ၌ အၾကံအဖန္သမားမ်ား ေရာထည့္လိုက္ကာ ထိုႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၌ ေဖာက္ခဲြေရးႏွင့္ အဖ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့၏။ ထိုအခါ မူစလင္တို႕ကို မည္သူတို႕က သက္ညွာေထာက္ထား၍ အကာ အကြယ္ေပးပါသနည္း။ ထိုႏိုင္ငံၾကီးသားတို႕ကပင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစရွိသည္တို႕ကို ေၾကြးေက်ာ္လွ်က္ အကာအကြယ္ေပးၾကေလသည္။ အံ့ဖြယ္သုတ။
  ဤသည္မွာ မူစလင္ဆရာၾကီးမ်ားအတြက္ ေခတ္သစ္အကာအကြယ္ျဖစ္လာကာ အေနာက္တိုင္း၌ လူေမြးေသာ အလုပ္ကို တြင္က်ယ္စြာလုပ္ထားႏိုင္ေလသည္။ အေနာက္တိုင္း၌ ေမြးထားေသာ လူတို႕မွာ မူစလင္မ်ားမဟုတ္။ လူျဖဴ ခရစ္ယာန္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႕အခြင့္အေရးသမားမ်ား ျဖစ္၏။ ထိုသူတို႕ထံ မူစလင္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ မူစလင္လူနည္းစု အဖိႏွိပ္ အသတ္ျဖတ္ ခံေနရပါသည္ဟု လုပ္ၾကံသတင္းမ်ား ေပး၏။ ထိုလုပ္ၾကံသတင္းမ်ားကို ယုတၱိတန္ေအာင္ ၀ါဒျဖန္႕ႏိုင္ေရးႏွင့္ အေနာက္တိုင္း စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေဘာင္၀င္ေစေရးအတြက္ ေခတ္ပညာတတ္မ်ား၊ အေနာက္တိုင္းသား သတင္းသမားမ်ားကို ငွား၍ ခိုင္းေေစ၏။
  တစ္ဘက္တြင္ကား လူထု အံုၾကြမႈ၊ အဓိကရုဏ္း အစရွိသည္တုိ႕ကို ဖန္တီး၍ မူစလင္ႏိုင္ငံတို႕၌ မူစလင္ မဟုတ္သူမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္သတ္ျဖတ္ၾက၏။ ထြက္ေျပးသြားေအာင္ ေျခာက္လွန္႕လႊတ္ၾက၏။ ဥစၥာပစၥည္း မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလုယက္ၾက၏။ ထိုသို႕ျပဳသည္ကို မ်က္ေစ့မွိတ္ေနမည့္ အစိုးရမ်ား အာဏာရေအာင္ ေျခပုန္းခုတ္ၾက၏။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အဖဲြ႕မ်ားကို အိတ္ေထာင္ထဲ ထည့္ထားၾက၏။ မူစလင္လူနည္းစုရွိရာ ႏိုင္ငံတို႕၌ ထိုလူနည္းစုခ်ည္း စုမိေအာင္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္၍ ထိုနယ္ေျမအတြင္း ထိုးေဖာက္ကာ အဖ်က္လုပ္ငန္း သင္တန္းေပးျခင္း၊ ထို လူနည္းစုထဲမွ လက္ေရြးစင္မ်ား ေခၚထုတ္၍ အဖ်က္လုပ္ငန္း သင္တန္းေပးျခင္းတုိ႕ကို ျပဳလွ်က္ အဓိကရုဏ္းမ်ား ရန္စဖန္တီးကာ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရး ယႏၱယားမွတဆင့္ ကမာၻသို႕ ၾကိဳတင္ ဇာတ္တိုက္ထားသည့္ သတင္းမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ၾကေတာ့၏။ မဟာစင္ မုန္တိုင္းတြင္ လူ(၅၀)မွ် ဘုတ္ျမဳပ္၍ ေသရာ ေသသမွ် အေလာင္း ပင္လယ္ထဲ၌ ေပၚ၏။ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးအခင္း၌ ရိုဟင္ဂ်ာ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးက ဘုတ္အစီးစီးနစ္ျမဳပ္၍ ေသၾကေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား ေလွေပၚတြင္ ေသကုန္သျဖင့္ ပင္လယ္ထဲ ခ်ပစ္ခဲ့ရ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ ရဟတ္ယာဥ္က ေလွမ်ားကို စက္ေသနတ္ျဖင့္ လိုက္ပစ္၍ ေသၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ား လႊင့္ေသာ္လည္း ထိုသို႕ အေလာင္းတစ္ခုမွ် ပင္လယ္ထဲ၌ မေပၚေပ။ မည္သို႕ဆိုေစ ကမာၻတြင္ ထိုသို႕ လွည့္ဖ်ားျခင္းျဖင့္ မူစလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထမင္းရွာစားေနၾကေသာ အၾကံသမားမ်ားကား မနည္းရွိေနေလသည္။
  ေတာင္အာရွေဒသတြင္ မူစလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အိႏိၵယႏိုင္ငံကအစ ႏွာေစးတတ္သည္မွာ အမွန္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု လူ႕အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္၍ တတ္ႏိုင္သမွ် အက်ယ္အက်ယ္ မျဖစ္ေစလိုသည္က တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ဟန္တူ၏။ အာဏာရအစိုးရတို႕ အသံုးမက်ဟု လည္းေကာင္း၊ ရဲအဖဲြ႕ အသံုးမက်ဟု လည္းေကာင္း မျမင္ေစလိုသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။ မူစလင္ခိုး၀င္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၀င္ေငြလမ္းေျဖာင့္သူမ်ား၊ မဲ၀ယ္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ရွိေနျခင္းကလည္း တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။ လြတ္လပ္ေရးကို အတူတိုက္ယူခဲ့ၾကျပီး ယခုတိုင္ ေရာေႏွာေနထိုင္ၾကေသာ မူစလင္ သန္း (၀၀၀)၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ရသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ဟန္တူ၏။ အတိတ္ကပင္ ေတာင္အာရွဇာတ္ေတာ္ၾကီးတြင္ မူစလင္တို႕၏ ကကြက္ၾကမ္းၾကမ္းမ်ားႏွင့္ တရင္းတႏွီး ျဖစ္ေနသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္းျဖစ္ဟန္တူ၏။
  ေရွးေဟာင္းပါးရွားျပည္၍ အေျခခိုင္ေသာ အစၥလာမ္သည္ ေတာင္အာရွသို႕ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ အေျခခ်ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ ထြန္းကားေသာ အာဖဂန္သို႕ ေအဒီ(၇)ရာစု၌ ခ်ည္းနင္း ေရာက္ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ေဒသခံတို႕က လက္မခံခဲ့ေပ။ ေအဒီ(၁၀)ရာစုတြင္ တစ္ၾကိမ္ထပ္မံ ၀င္ေရာက္လာျပီး (၁၀၃၀)ခုႏွစ္ ခန္႕တြင္ အာဖဂန္တစ္ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းလံုးသို႕ အစၥလာမ္ဘာသာ ျပန္႕ႏွံ႕ေစခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္သို႕ ေအဒီ (၇၁၁)တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ စတင္ေရာက္ရွိျပီး ေအဒီ (၁၂)ရာစုတြင္မွ ယခုေခတ္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေသာ ေဒသကို အျပီး သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယသို႕ကား ေအဒီ (၁၀)ရာစုအကုန္ေလာက္တြင္ စတင္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေတာင္အာရွသို႕ အစၥလာမ္ကို သြင္းလာခဲ့သည္မွာ ပါးရွားတို႕မဟုတ္ဘဲ တူရကီမ်ား ျဖစ္၏။ တဖန္ (၁၁၇၅)ခုႏွစ္တြင္ အာဖဂန္မွ မူစလင္တပ္ၾကီးသည္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္လာျပီး အႏွစ္ (၂၀)မွ် ကာလၾကာေအာင္ တိုက္ဖ်က္ၾကရာ ရာမ၊ လကၡဏ၊ သီတာတို႕၏ ဟိႏၵဴစတန္ လြင္ျပင္ၾကီး တစ္ခုလံုးမွာ မူစလင္လက္ေအာက္သို႕ က်ေရာက္သြားေလသည္။ ထို စစ္ဘုရင္ၾကီး၏ အမည္မွာ ေဂါလ္ဘုရင္မိုဟာမက္ ဟူ၍ျဖစ္ရာ ဘေဂၤ ါနယ္အစပ္ရွိ ေဂါလ္ျပည္အထိသိမ္းယူႏိုင္သျဖင့္ ထိုဘဲြ႕ကို ခံယူရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေပသည္။ အဂၤလိပ္အသံျဖင့္ ေဂါလ္ဟုေခၚေသာ ေဂါဒျပည္မွာ ေရွးေဟာင္း တိုင္းျပည္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး မူလက ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာတို႕ ထြန္းကားရာ ျပည္ျဖစ္သည္။ ေဂါဒျပည္ကို ဘေဂၤ ါေဒသဟု အေနာက္တိုင္းသားတို႕က ေခၚေသာ္လည္း အမွန္မွာ ဘေဂၤ ါျပည္ အျပင္ပသာ ျဖစ္သည္။
  ေတာင္အာရွ ဇာတ္ေတာ္ၾကီး ခင္းက်င္းရာ ေျမအျပင္၌ ယခုအခါ အဓိက အပိုင္းၾကီး ငါးးပိုင္း ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာ၏။ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဟိႏၵဴစတန္ေဒသၾကီးမွာ မူစလင္လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္လာျပီး အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားမွာ ဟိႏၵဴဘာသာထြန္းကားလွ်က္ ရွိေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားအျဖစ္ က်န္ရွိသည္။ သီဟိုဠ္ကၽြန္းမွာ မဆြကပင္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားေလရာ ဟိႏၵဴေကာ၊ မူစလင္ပါ မလႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ အရပ္အျဖစ္ က်န္ရွိေနသည္။ ေဂါလ္ျပည္ အျပင္ဘက္၌ က်န္ရစ္ေနေသာ လက္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတည္ရွိရာ ဘေဂၤ ါေဒသၾကီးမွာ မဟာမုနိ ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီး တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဗဟိုဌာနအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ဗုဒၶဘာသာ ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ က်န္ရွိေနသည္။ အာသံ၊ ဘူတန္၊ နီေပါလ္ အစရွိေသာ ဟိမၼ၀ိႏၱာ ေတာင္ေျခရွိ ေဒသမ်ားမွာကား မူစလင္တို႕ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ ရိုးရာကိုးကြယ္မႈတို႕ ထြန္းကားလွ်က္ ရွိေနသည္။
  ေတာင္အာရွ ဇာတ္ေတာ္ၾကီး၌ ေနာင္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္အသံုးေတာ္ခံလာမည့္ ဇာတ္လိုက္မွာကား တရုပ္ျပည္ ေျမာက္ဘက္ဇာတိ ဂိုဘီသဲကႏၱရသား မြန္ဂိုမ်ားပင္ျဖစ္၏။


  Like · · Share

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: